• WEBINAR

Webinar

Een mooie manier om op afstand in contact te zijn met je doelgroep is een webinar. Met een goed webinar kun je informeren, inspireren en activeren. Experts houden korte presentaties vanuit een studio (‘themashow’) of vanuit hun eigen huis of werkplek (‘expertmeeting’). Er kunnen presentaties en filmpjes vertoond worden. Onder leiding van een presentator en een (technisch) chatmoderator wordt jouw publiek geïnformeerd en geïnspireerd. Een webinar heeft interactiemogelijkheden, zij het beperkt, via bijvoorbeeld polls en een chatvenster voor vragen. Het aantal deelnemers is hoegenaamd onbeperkt en de deelname is zeer laagdrempelig.
Wil je vast weten wat de geheimen zijn van een geslaagd webinar? Hoe je kijkers tot het einde kunt blijven boeien? Wij zetten 8 gouden tips op een rij, klik hier.


Twee vormen (of een combinatie van beiden)

– Themashow vanuit de studio

 • Een talkshow/televisieuitzending;
 • Op één locatie (studio), meerdere sprekers;
 • Onder leiding van een professionele (TV) presentator;
 • Met inzet van een chat moderator;
 • Aangevuld met filmmateriaal, infographics en/of muzikale/theatrale intermezzo’s.
De presentator kan in de studio in gesprek met zijn tafelgasten en via polls en een chatvenster vragen beantwoorden van deelnemers. De deelnemers zijn dus kijkers, ze zijn niet zichtbaar. We richten een studio in op jouw locatie of huren een passende studio. De programmering en regie nemen we je uit handen. Geen zorgen. Techniek is essentieel en biedt mogelijkheden door regie te voeren over meerdere camera’s. De strakke vormgeving van de locatie en een soepel lopend gevarieerd programma maakt het webinar aantrekkelijk voor jouw publiek.

– Expertmeeting

 • Via digitaal platform, iedere deelnemer vanuit zijn eigen locatie;
 • Afwisseling van spreker(s) en presentator(s), ieder vanuit zijn eigen locatie;
 • Polls onder deelnemers en live vragen van deelnemers aan sprekers. Ook een paneldiscussie is een waardevolle aanvulling.
Het verschil met een themashow is voornamelijk dat tijdens een expertmeeting niet alleen het publiek maar ook de sprekers en presentator ieder op een eigen locatie zijn. Er wordt als het ware steeds overgeschakeld. Dit vergt regie en afstemming, maar ook aandacht voor het technische deel. Voor iedere spreker geldt dat beeld- en geluidskwaliteit, lichtinval/achtergrond moet kloppen en een computer met de juiste programma’s en een zeer goede internetverbinding nodig is. Vooraf testen is echt een must.
 

Rol ITHACA:

 • Uitdenken van werkvorm(en), programma en aanpak (dagdeel of verspreid over meerdere dagen);
 • Briefen/instrueren deelnemers, sprekers en techniek;
 • Voorstel regie, setting en cameravoering;
 • Ontwikkelen concrete programmaonderdelen;
 • Het managen van de meeting of themashow;
 • Tussentijdse terugkoppeling, verslaglegging en oplevering van resultaten en aanbevelingen.

Extra’s:

 • Enthousiasmerende uitnodiging, en promotie (social media e.d.)
 • Interactiemogelijkheden en fun elementen toevoegen (zang, dans, lunch);
 • Zorgdragen voor sfeervolle studiosetting;
 • Deelnemers- en registratiemanagement;
 • Visualisering van de resultaten, in de vorm van filmopnames, vlog of visueel tekenen (om de betrokkenheid te vergroten tijdens én na het event).

Kostenindicatie:

 • Themashow (vanuit eigen locatie/studio): €€€
 • Expertmeeting (vanuit huis/organisatie): €€