• WERKSESSIE

Brainstorm en kleine werksessies

Vanwege de pandemie moesten we wel overstappen van fysiek vergaderen naar virtueel overleg. Er is veel voor te zeggen om in de toekomst online contactmomenten te blijven omarmen. Gewoonweg omdat dit tijd, energie en minder (reis)kosten oplevert. Naast functioneel kan het zeker ook leuk en creatief zijn! 

Twee vormen:

– Interactieve vergadersessie

Neem je team of collega’s mee in de ontwikkelingen binnen de organisatie. Verras, overleg, wissel uit en ontdek zo nieuwe manieren van communiceren. Efficiënt, effectief & leuk! Er zijn bestaande platforms die je hiervoor kunt gebruiken. Denk aan Zoom, Microsoft Teams, Skype of Google Hangouts/Meet. We nemen je mee in de (on)mogelijkheden van het gebruik.

– Creatieve brainstorm

Verzamel alle goede ideeën in een online brainstorm. Je zult verbaasd staan hoeveel (meer) dit oplevert! Gebruik de juiste instrumenten om samen te werken aan een nieuw plan of te brainstormen over de toekomst. Gebruik film, beeld, tekst en visuals online om uit te wisselen, elkaar aan te vullen en te inspireren.

Rol ITHACA:

 • Advies over platform;
 • Uitdenken van werkvorm(en), programma en aanpak;
 • Briefen/instrueren moderator en deelnemers;
 • Ontwikkelen concrete inhoudelijke werkopdrachten;
 • Het leiden van de creatieve sessie of vergadersessie;
 • Tussentijdse terugkoppeling, verslaglegging en oplevering van resultaten en aanbevelingen.

Extra’s:

 • Enthousiasmerende uitnodiging, en promotie (social media e.d.)
 • Zorgdragen voor een prettige werksfeer met playbreaks (social, movement, creative en educational);
 • Creatieve online samenwerkingsopdrachten voorbereiden (bv via Google Docs, Mural, Conceptboard, Slack);
 • Materialen bij creatieve werkvormen produceren (en eventueel vooraf toesturen);
 • Deelnemers- en registratiemanagement;
 • Visualisering van de resultaten, in de vorm van filmopnames, vlog of visueel tekenen (om de betrokkenheid te vergroten tijdens én na het event).

Kostenindicatie:

 • Interactieve vergadersessie: €
 • Creatieve brainstorm: €