Over / About

Ithaca meeting & association management is een gespecialiseerd bureau voor evenementenorganisatie, inhoudelijke vormgeving en management van (inter)nationale bijeenkomsten en daarmee samenhangende communicatietrajecten. Ithaca werkt voor zowel overheid als bedrijfsleven en heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van passende communicatieconcepten en het organiseren van nationale en internationale (semi) wetenschappelijke bijeenkomsten en evenementen.

Naast evenementen vervult Ithaca ook verenigingsmanagement en andere interim management opdrachten met dezelfde passie.

Wij hebben een hoge mate van betrokkenheid bij ‘onze’ evenementen en opdrachten en zijn gedreven ze tot een succes te maken. Goede samenwerking en een prettige verstandhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn voor ons erg belangrijk. Als ‘collega op afstand’ investeren wij graag hierin!

-*-*-

Ithaca meeting & association management is a specialised agency for event organization, content design and management of (inter) national meetings and related communication processes. Ithaca works for both government and business and has years of experience in developing appropriate communication concepts and organising national and international (semi) scientific meetings and events.

In addition to events, Ithaca also carries out association management and other interim management assignments with the same passion.

We have a high degree of involvement in “our” events and assignments and are driven to make them a success. Good cooperation and a good relationship between client and contractor are very important to us. As a “remote colleague” we are happy to invest in this!